De tips van je online apotheker tegen verschillende soorten hoest

Hoesten is de normaalste zaak van de wereld, bijvoorbeeld als je verkouden bent, als je je verslikt of als je rook inademt. Maar waarom hoesten we nu eigenlijk en wat gebeurt er dan precies? En wat kun je doen om hoesten tegen te gaan? En is hoestdrank eigenlijk wel nodig? Je online apotheker geeft je graag een antwoord op al die vragen en meer.

Wat is hoesten?

Een hoest is een geforceerde vorm van uitademing, die heel wat nuttige functies heeft. Gezien het nut ervan, doe je er meestal goed aan een hoest niet te onderdrukken. Hoesten is nuttig, omdat:

 • Het helpt om slijm kwijt te raken dat werd geproduceerd als verdedigingsmiddel tegen een infectie of ingeademde stoffen.
 • Het ervoor zorgt dat voeding of 'vreemde voorwerpen' die letterlijk in het verkeerde keelgat zijn geschoten, terug naar buiten worden gebracht.
 • Een hoest een signaalfunctie heeft die erop wijst dat prikkelende stoffen worden ingeademd.

Een hoest waarbij slijmen worden opgehoest, noemen we slijmhoest. Wanneer je geen slijmen ophoest, spreken we van een droge hoest of een prikkelhoest. De duur van een hoest kan heel uiteenlopend zijn. Van een eenmalige bui tot een chronische aandoening die langer dan twee weken aanhoudt of vaak terugkomt.

Waarom hoesten we?

Vaak is een hoest het gevolg van een aandoening van de luchtwegen:

 • Verkoudheid, de meest voorkomende en tegelijkertijd meest onschuldige oorzaak;
 • Een ontsteking van de keel, de oren, het strottenhoofd of de longen;
 • Chronische longaandoeningen, zoals astma of bronchitis;
 • Griep.

Hoest kan ook het gevolg zijn van verslikking of als het slijmvlies van de luchtpijp wordt geprikkeld, bijvoorbeeld door koude of droge lucht of door schadelijke stoffen zoals ammoniak of rook. Andere mogelijke oorzaken van hoesten zijn tabaksgebruik (rokershoest), zenuwachtigheid (nerveuze hoest) en het gebruik van geneesmiddelen (kriebelhoest).

Wat kun je zelf doen om je hoest te verminderen?

Zeker voor kinderen is het aanbevolen om vaak kleine hoeveelheden te drinken (bv. water, vruchtensap of lauwe thee). Dat is vaak even efficiënt als een hoestsiroop. In geval van een slijmhoest maakt drinken het slijm vloeibaar, waardoor het gemakkelijker kan worden afgevoerd. Bij een droge hoest voorkomt het drinken dat de slijmvliezen uitdrogen. Is drinken niet mogelijk, dan kun je ook zuigen op een dropje of snoepje om een vervelende prikkelhoest te onderdrukken. Let op: geef kinderen jonger dan drie jaar evenwel nooit een zuigsnoepje, omdat ze zich daarin kunnen verslikken.

Bij jonge kinderen die het slijm nog niet goed kunnen ophoesten, waardoor het in de luchtpijp blijft zitten, kan de huisarts een klopmassage voorschrijven. Meestal zullen enkele behandelingen bij de fysiotherapeut volstaan om het slijm te verwijderen.

Moet je naar de dokter voor een hoest?

Bij een hoest hoef je niet altijd je huisarts te raadplegen. Dat hoeft alleen als:

 • De hoest gepaard gaat met een van de volgende symptomen: hoge koorts, koorts die langer dan drie tot vier dagen aanhoudt, bloederig slijm, hevig stekende pijn, kortademigheid, benauwdheid of een piepende ademhaling;
 • De hoest langer dan drie weken duurt zonder dat je verkouden bent;
 • Je vermoedt dat de hoest wordt veroorzaakt door een geneesmiddel;
 • Hart- of maagklachten nachtelijke hoest veroorzaken;
 • Pasgeborenen en baby's jonger dan zes maanden frequent hoesten en daardoor slecht drinken of een van de hierboven vermelde symptomen vertonen;
 • Je ouder bent dan 65 jaar en meerdere dagen flink hoest;
 • Je als volwassene plots begint te hoesten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak;
 • Een kind plotseling begint te hoesten zonder verkouden te zijn. Dat kan duiden op een verslikking. Als de hoestbui niet overgaat, moet je zo snel mogelijk medische hulp inroepen.

Hoestsiroop

Over de aanpak van een hoest heersen nogal wat misverstanden. Zo denken veel mensen dat ze altijd meteen naar een hoestsiroop moeten grijpen. Toch is dat meestal nergens voor nodig, omdat een hoest die gepaard gaat met een verkoudheid, slechts zelden onderdrukt hoeft te worden. Onderdruk je de hoest toch, dan zorg je er juist voor dat het slijm en de daarbij behorende ziektekiemen het lichaam niet kunnen verlaten.

Sommige hoestsiropen zijn vrij verkrijgbaar, wat de indruk kan wekken dat ze ongevaarlijk zijn. Totaal onterecht, want net als andere geneesmiddelen, kunnen ook hoestsiropen bijwerkingen geven als duizeligheid, verstopping, slaperigheid, maag- en darmklachten. Geef daarom zonder doktersadvies nooit een hoestsiroop aan kinderen jonger dan twee jaar. En grijp ook nooit op eigen houtje naar een hoestsiroop.

Als je toch graag iets neemt om je te helpen de slijmen kwijt te raken, dan is een slijmverdunnende siroop vaak het beste. Die zorgt ervoor dat je de slijmen gemakkelijker kunt ophoesten. Maar ook dat doe je het best in overleg met je apotheker.

Als je nog vragen hebt over hoesten, aarzel dan ook zeker niet om contact op te nemen met je huisarts of je online apotheker.

Bron: CM