Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op deze site ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

Websitedisclaimer & Privacy

De website van PharmaMarket wordt uitgebaat door Apotheek Antverpia nv.

Maatschappelijke zetel: 

Adres: Boechoutsesteenweg 13, 2540 Hove
Telefoon: +31 40 218 30 55
E-mail: [email protected]
Openingsuren apotheek: ma-vr van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u30

Ondernemingsnummer: BTW BE 0404 751 702
APB-nummer: 112801
Bankrekeningnummer (IBAN): BE49 3200 5260 3271
BIC-code: BBRUBEBB

De toezichthoudende autoriteit:

FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel
https://www.fagg-afmps.be

Gedragscode:

Code van Farmaceutische plichtenleer
http://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=66&PT=2&G=0&lang=1

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Apotheek Antverpia of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle productomschrijvingen op de website van PharmaMarket zijn gebaseerd op informatie van de producent of leverancier. Het gebruik van de producten aangeboden op deze website is strikt op eigen risico en de werking ervan is afhankelijk van persoonlijke en specifieke omstandigheden. Wij raden aan om altijd aandachtig de bijsluiter en/of gebruiksaanwijzing en/of verpakking te lezen voor gebruik van een product en in geval van twijfel contact op te nemen met uw huisarts of apotheker. Eventuele claims die gemaakt worden, zijn indicaties gebaseerd op klinische trials of gebruikerservaringen en bieden geen garantie voor toekomstig gebruik. Apotheek Antverpia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke bijwerkingen of niet-behaalde resultaten.

Apotheek Antverpia levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Apotheek Antverpia de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Apotheek Antverpia kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Mocht u onjuistheden vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op [email protected].

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Apotheek Antverpia geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Apotheek Antverpia kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Apotheek Antverpia verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Apotheek Antverpia hecht belang aan uw privacy. Apotheek Antverpia is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens op te nemen in zijn klantenbestand. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de goede verwerking en verzending van uw bestelling en/of om te voldoen aan uw verzoek. De gegevens in kwestie worden opgeslagen in uw account. Verder worden uw gegevens gebruikt voor verschillende andere doeleinden:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van de website, zowel technisch als inhoudelijk, bv. via marktonderzoek;
  • Het verbeteren van de dienstverlening van PharmaMarket;
  • Het verstrekken van informatie via e-mail, zoals updates aan de website, maar ook productaanbevelingen en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren op basis van eerdere bestellingen die u bij PharmaMarket geplaatst hebt. NB: de aanbiedingen in de algemene nieuwsbrief zijn niet gebaseerd op uw eerdere bestellingen. U ontvangt de nieuwsbrief enkel na u ingeschreven te hebben of via uitdrukkelijke aanvaarding tijdens het bestelproces (via de checkbox);
  • Fraudepreventie en -bestrijding.

Als gebruiker heeft u, kosteloos en op verzoek, te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bekend zijn bij Apotheek Antverpia. U kunt eveneens te allen tijde, na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs, uw gegevens laten wijzigen of laten schrappen uit het klantenbestand van Apotheek Antverpia en u verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Daartoe dient u zich schriftelijk (bv. via e-mail) te richten tot Apotheek Antverpia. De aanvraag dient gedateerd en ondertekend te zijn. Apotheek Antverpia verbindt zich ertoe uw gegevens te corrigeren binnen 45 dagen en zal u daarvan schriftelijk (bv. per e-mail) op de hoogte brengen. Indien u uw gegevens laat schrappen uit het klantenbestand en dus uw account laat verwijderen, betekent dat niet dat u ook automatisch bent uitgeschreven van de nieuwsbrief of van andere correspondentie via e-mail. Dat dient u afzonderlijk aan te geven. Verder zijn wij wettelijk verplicht om facturen gedurende 10 jaar bij te houden

Apotheek Antverpia behandelt uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven aan derden. De door u verstrekte gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992, gewijzigd door de Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens van 11/12/1998.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en het gebruik van uw wachtwoord. In geval van misbruik van uw persoonsgegevens door derden als gevolg van tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen van de website van PharmaMarket, zal Apotheek Antverpia eventuele bewezen schade vergoeden.

Apotheek Antverpia kan anonieme of geaggregeerde gegevens of gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of het adres van de website waarlangs u naar de website gekomen bent of waarlangs u die verlaat, om de website van PharmaMarket te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw harde schijf wordt geplaatst tijdens uw bezoek aan onze webshop. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar helpen ons een gebruiksvriendelijke ervaring te bieden en ondersteunen de veiligheidsmaatregelen van onze website, zoals taalvoorkeuren, privacyinstellingen, uw winkelmand en relevante aanbiedingen. Cookies stellen ons in staat onze bezoekers te herkennen en op die manier uw bezoek te personaliseren en u een betere service te bieden. We gebruiken onze cookies eveneens voor fraudebestrijding en andere doeleinden.

Lees meer over cookies

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.